درامافون

آخرین مطالب

بخش سوانح سوختگی

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴ ب.ظ
داغی که روی دل باشد را کاری نتوان کرد. آخر می دانید؟ اگر برداشته شود جایش می ماند و مشخص است که داغی رویش بوده است و همیشه جایش خالی می ماند. باید گذاشت همیشه همانجا بماند و جُم نخورد، باید بخشی از دلت شود، بایستی با آن کنار آمد و امان از وقتی که تمام دلت را داغ بگیرد...
  • مهر ارسنج

نظرات  (۱)

جاش بمونه و کج و کوله بشه بهتر از این نیست آدم خودشو عادت بده به داغ داشتن بر دل؟
پاسخ:
بعضی داغ ها باید باشن.
بعضیا میرن و جاشون رو با داغ عوض میکنن...
میدونی، یچی تو مایه های ی مو از خرس کندن و اینا....