درامافون

فرایند های فکری

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۳ ق.ظ
هیچ ایده ای نداری چه حسی داره اینکه تو ذهن خودت گیر بیوفتی...
  • ۹۶/۰۴/۱۳
  • مهر ارسنج