درامافون

به چوخ رفته

جمعه, ۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷ ب.ظ

گاهی اتفاقات و داستان ها در زندگیِ واقعی و قابل لمس، دقیقن مثل محتلم شدن در خواب است، خوب و شیرین و و و، اما فردایِ قضیه... میدانی؟! و قسمت تلخ ـش اینجاست که دستِ تو نیست، دقیقن مثل خواب، در این سیر زمانی باری اتفاق می افتد و دفعه ای ناپدید می شود! انگار که سیستم اینطور باشد، که هر چند یک بار تمامِ احساساتِ صادقت را اشباع کاذب کنی، و یک روز که احتمالن وسط های پاییز است، کنار میزنی و تار به تار نگاه می کنی، می بینی که دیگر هیچ کدام از حس هایت با تو صادق نیستند و توئی و یک راهِ دراز و چیز هایی که قابل باز یافت نیست !

نقاشی از من.

  • ۹۶/۰۵/۰۶
  • مهر ارسنج

نظرات  (۲)

به به.. برگردیم به روال پستای عکس و نقاشی دار ^_^
پاسخ:
پیر شدیم رفت خورشید جان.
هعی...
اون حسه خیلی بده، برعکس نقاشیت که خیلی خوبه.
پاسخ:
هوووم.