درامافون

سوال

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۷:۲۵ ب.ظ
میدانی؟ تنها ماهیت سوال نیست که باعث سخت شدنش می شود. چند اِلِمان دیگر هم دخیل است. اینکه چه کسی، چه سوالی را در چه شرایطی، جلو چه کسانی بپرسد.
لذا از طرفی، اگر "چه کسی" سوالی پرسید با تمام المان های قید شده، شما می توانید از گزینه های:
الف) آب شوم به زیر زمین بروم.
ب) تبخیر شوم به هوا بروم.
ج) سنگ شوم، مثال اصحاب کهف.
د) تلفن همراه م زنگ بخورد و بحث عوض شود.
استفاده کنید، یا مثل مرد نفسی در سینه بی اندازید و به چشم های "چه کسی" خیره شوید و جواب بدهید.
  • ۹۶/۰۶/۰۶
  • مهر ارسنج

نظرات  (۲)

تموم گزینه ها خوبن اولی بهتر
پاسخ:
دُرود بر شما
آپ کن بزرگوار.
پاسخ:
اتفاقن داشتم بهش فکر می کردم.
بزرگواری هم از خودتونه، اختیار دارید :دی