درامافون

مختار نامه

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۳ ب.ظ
ناریه؛ آتشی در دل دارم که خاموش شود، مُردم...
  • ۹۶/۰۷/۱۷
  • مهر ارسنج

نظرات  (۱)

آتشی ک در دل داشتم خاموش شد ....پس با تشریف فرمایی خود در جلسه آن مرحومه تسلی بازماندگان شوید.
دی
پاسخ:
چه زود، حیف شدی که :دی