درامافون

از تو می پرسند

جمعه, ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۴۱ ق.ظ
آدمی برای هر قضیه ای وقت خرج کند در آن پیشرفت خواهد کرد، و این "هر قضیه" دقیقن شمال هر قضیه است، خوب یا بد، درست یا غلط، کار، ورزش، رابطه اجتماعی، عاطفی یا هر چیز. اما اینکه برای چه چیز وقت می گذارد نکته ای حیاتی ـست! چرا که زمان می رود و ؛ می رود. وانگهی روزی آدمی است و خروار خروار قضایایی که وقتشان نیست !
  • مهر ارسنج