درامافون

این سکه ی دو رو

پنجشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۵۹ ق.ظ
مختار امشب به مصاف تزویر رفت که بد ترین آفت دین است...

در تمام طول تاریخ و جغرافیا هرکه به مصاف تزویر رفت، تنها جان داد.
  • مهر ارسنج