درامافون

حال بر باد رفته ام

شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۲۵ ق.ظ
پرسیدن سالک از منصور معنی عشق پرشور و جواب گفتن منصور که امروز و فردا و پس فردا معنی عشق بر تو ظاهر می شود، در روز اول حلاج را کشتند، روز دوم سوختند، روز سیم خاکسترش را به باد دادند.
  • ۹۷/۰۱/۲۵
  • مهر ارسنج