درامافون

پیش بینی وضعیت آب و هوا

سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸ ب.ظ
موضوعِ هزار و چهار صد سال گذشته در سال هزار و چهار صد، فراموش شد.

پ.ن|
آیا موضع من، مشخص است؟
  • ۹۷/۰۴/۱۲
  • مهر ارسنج