درامافون

زل زد به چشمانم شبیه تو نگاهم کرد

جمعه, ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ
تا آمدم عاشق شوم یادت نجاتم داد ، از چاله بیرون آمدم در قعر چاهم کرد


تنهایی ات را با کسی قسمت نخواهم کرد.
  • ۹۷/۰۴/۲۲
  • مهر ارسنج

نظرات  (۱)

سگ داشت چشماش ؟
پاسخ:
آره، ولی نه اندازه چشمای خودم.