درامافون

مُِرداد

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰ ق.ظ
شبانگاه جمعه 5 مرداد ماه یک ماه گرفتگی کامل را در پیش داریم، درست در همین تاریخ، ماه در کمترین فاصله با زمین قرار می گیرد؛ وجالب تر آنکه در همان تاریخ سیاره مریخ که در شهریور سال 1382 به کمترین فاصله با زمین رسیده بود، دوباره به همان وضعیت خواهد برگشت. با همزمان شدن ماه گرفتی و این اتفاق که شب تاریکی را برای چند ساعت در پیش داریم، فرصتی عالی برای رصد مریخ فراهم می شود! بارش شهابی برساووشی هم که از اتفاق های سالی یک بارِ عالی ـست که در شب یکشنبه و دوشنبه، 21 و 22 مرداد ماه به اوج خود می رسد و با نبود نور ماه در آسمان این شب ها، وضعیت مناسبی برای مشاهده شهاب باران فراهم می شود. البته سال قبل با اینکه ماه نزدیک به کامل بودن بود، باز هم تعداد زیادی شهاب قابل دید بود.

پ.ن|آسمان را از دست ندهید.
پیشنهادی| Jim Bonney - J Bar Blues
  • ۹۷/۰۵/۰۱
  • مهر ارسنج