درامافون

سر رفته ام

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴ ب.ظ
راه های برای خالی کردنم یکی یکی تمام شدند، نقاشی، عکاسی، موسیقی، سیگار، الکل، دراگ و باقی. حالا، سر کار، به وقت شام، مترو، کوچه، قهوه خانه، حتا وسط خنده؛ ناگهان گریه ام می گیرد... و من هیچ جوابی برایشان ندارم، گرد و خاک شاید، یا موهایم فر خوردند و به چشمم رفتند!
اما می دانی؟ دارد از چشمانم بیرون می زند! ولی نه مردانه، نه زنانه، نه بچگانه؛ دیوانه طور...
  • ۹۷/۰۵/۱۳
  • مهر ارسنج