درامافون

بارش برساوشی

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۵۲ ب.ظ

تمام شب گذشته را کف کویر رو به آسمان دراز کشیده بودم، به آسمان نگاه می کردم و فارغ از هر آنچه در زمین است.

  • ۹۷/۰۵/۲۲
  • مهر ارسنج

نظرات  (۱)

  • -دایناسو ر-
  • واقعا خوش به حالتون...
    پاسخ:
    واقعن.
    پدیده ی زیبایی ـست.