درامافون

آخر عمر

سه شنبه, ۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹ ب.ظ
می گفت به عنوان که برسی، از کار هایی که نکردی بیشتر پشیمان هستی تا کار هایی که کردی. معلوم نبود دوباره کی همدیگرا ببینیم، حتا مشخص نبود که اصلن باز هم، هم را ببینیم! با این حال کنارش نشسته بودم و به حال الآنم فکر می کردم!
همش چند ساعت گذشته، به عنوان رسیدم؟

پ.ن|
مکعب بهم گفته بود گستاخ باشم، من اما همیشه یک پارچه آقا بودم. اسمایلی یک پارچه آقای پشیمان.
  • ۹۷/۰۷/۰۳
  • مهر ارسنج