درامافون

سر ناهار بهش رسیدم

دوشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸ ب.ظ
قرمه سبزی، ماست و خیار، الویس پریسلی تو اول پاییز.
متاسفانه بشر اونقدر عمر نمی کنه که به این فرمول برسه.
  • ۹۷/۰۷/۰۹
  • مهر ارسنج