درامافون

در آستانه ی یک ماجرا جویی

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵ ب.ظ
دارم می روم مسافرت. کوله ام را جمع کرده ام اما هنوز نمی دام کجا می خواهم بروم! و مسئله ای که وجود دارد این است که، انگار نه انگار، نه شوقی، نه هیجانی... می ترسم چیزی دیگر خوشحالم نکند.

پ.ن| البته همراهم کاتالیزگر دارم!
پ.ن2| امیدوارم سالم برگردم و ماجرا هایش را بنویسم.
  • ۹۷/۰۸/۱۵
  • مهر ارسنج