درامافون

Why can't we not be sober?

جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰ ب.ظ
نمی دانم دقیقن از کجا و چجور از این سفر بنویسم، سفری بود بس عجیب! تجربیات سفر را که هیچوقت نمی شود به زبان آورد یا نوشت، اما معمولن برای من نتایجی دارد و هر بار من را از شر یک سری عادات یا در کل هر چیز که شری برایم داشته باشد رها می کند. فقط آنکه نمی دانم این چندمین بار بود که اسید می خوردم، اما یحتمل آخرین بار بود! واقعن دیگر خسته شدم، از این باب هیچ آخری برایم نمانده که نگاه نکرده باشم، یعنی می خواهم بگویم که من مانده ام و یک مشت سایدافکت! و این چیزی نیست که دوستش داشته باشم، حتا آن خودی که آن بالا از خودم دیدم هم با این حرف موافق بود...
عکس از من، کوهستان کرکس

در رابطه با عکس ها توضیحی نمی دهم.


  • ۹۷/۰۸/۱۸
  • مهر ارسنج