درامافون

با اوقات خود چه کردی؟

جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹ ب.ظ
بعد از سگ دو زدن در قسمت های عقب افتاده از سریال هایی که می بینم، وقت آن رسید که آخر هفته های خود را پای پی اس بنشینم و به بازی های عقب افتاده نیز رسیدگی کنم و از دیروز ظهر دارم Assassin's Creed: Origins بازی می کنم. اگر یک کاری انجام می دهید که به آن علاقه دارید، سعی کنید وقفه در آن کار نیافتد! همان روال را ادامه دهید. حتا دوستی ها هم مشمول این قضیه هستند، مثلن اگر با فلان دوستتان وقت می گذرانید و بینش وقفه بیافتد، به طور خودکار هم آن از برنامه های روزانه ی شما بیرون می رود، هم شما. این می شود که اینطوری نیست که یک ـهو زنگ بزنی به فلانی و توقع داشته باشی آن هنوز برای تو زمانی کنار گذاشته باشد...

پ.ن| این حقیقت است که از دل برود، هرآنکه از دیده برفت.
پ.ن2| ولی، تو مگذار که یاد ما را طعم تلخ این حقیقت ببرد...
  • ۹۷/۰۸/۲۵
  • مهر ارسنج