درامافون

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱ ب.ظ
از شبگرد و تمام داستان هایش، یک پیاله مانده بود، اما شیخ؟ تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود!
نا راحتیم، همین.
  • ۹۷/۰۹/۲۰
  • مهر ارسنج