درامافون

کتاب فروشِ کاسب!

جمعه, ۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶ ب.ظ
+ آقا کتاب قلندر و قلعه رو دارید؟
_ نه پسرم، ولی قلعه حیوانات رو داریم، اونو بیارم برات؟
  • ۹۷/۱۰/۱۴
  • مهر ارسنج