درامافون

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

یک نمونه از ویژگی های خوبت رو بگو.
  • مهر ارسنج
مختار امشب به مصاف تزویر رفت که بد ترین آفت دین است...

در تمام طول تاریخ و جغرافیا هرکه به مصاف تزویر رفت، تنها جان داد.
  • مهر ارسنج
از گوشه کنار فصل اول سریال West World آمده که: "برای همینه که احساسات ساده رو دوست دارم. می دونی یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم در رنج و عذابه بیش از هر زمان دیگه ای واقعیه"

پ.ن|
بعضی شب ها با خودم فکر می کنم این زندگی، نسخه ی بتا ست.
  • مهر ارسنج
اول ـش روشن بود و در این سکوت تنها نکته ی جالب شکست نور بود. البته سکوت نه به معنای لغوی ـش، وقتی همه ی حرف ها و صدا ها برایت یک نامفهومیِ خاصی دارند و پراکنده به گوشت می رسند، می شود همان سکوت. نمی دانم چند وقت در گیر این شکستِ نورِ جالب بودم که کم کم نوری برای شکستن باقی نماند و رفته رفته عمق این گودال عمیق را طی کردم و رسیدم به جایی! که نمی دانم اسمش چیست و نمی دانم کجاست. تنها همین که متروک، تاریک، سرد، ساکت،؛ و روی تمام در و دیوارش با خط بریل نوشته اند: آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه...............
برقراری ارتباط با مخاطب امکان پذیر نمی باشد.
  • مهر ارسنج