درامافون

ملول

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۱۸ ق.ظ
ده روز پایانیِ سال و نتیجه هر آنچه که فکرش را نمی کردی ـست،  چه بی قاعده ست این روز ها و مختصات تمام خستگی های دنیا زیر هر قدم.
  • ۹۶/۱۲/۲۰
  • مهر ارسنج