درامافون

تصور من قشنگ تر بود ولی

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۴ ب.ظ
من همیشه تصورم از سکس مرتب این بود که قشنگ لباسارو در بیاریم، تا کنیم، ی گوشه بذاریم، بعد همه چی از قبل برنامه ریزی شده باشه، تو ی محل مشخص، و کلن مرتب دیگه. ولی دکتر نظرش چیز دیگه بود.

پ.ن|
ملت نشستن تصورات مارو خراب کنن.
  • ۹۷/۰۵/۱۹
  • مهر ارسنج