درامافون

فرسودگی

سه شنبه, ۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۸ ق.ظ
آنجا که شکت های بزرگت؛ از پیروزی های کوچکت هم پیشی می گیرند.
  • ۹۷/۰۷/۰۳
  • مهر ارسنج