درامافون

وجدان شیشه ای

دوشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۹ ق.ظ
با خودم فکر می کنم اگر ی آدم هیچی نفهمِ بیشعور بودم و هیچ چیز و هیچ کس رو در نظر نمی گرفتم جز خودم، شاید حالم این نبود! ولی من ی وجدان شیشه ای دارم! که همیشه بیداره و همیشه داره در گوشم حرف می زنه!
  • ۹۷/۰۷/۰۹
  • مهر ارسنج