درامافون

به هر حال

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۵۳ ق.ظ
اینکه یادم نمی آید تولد مکعب چه روزی بود رفته روی اعصاب و روانم! آخر او روز تولدم کله ی صبح ـش بهم تبریک گفت، ولی من و این قوه ی ضبط وقایعِ ضعیفم یادمون نیست که تولدش چه وقت بود. به هر حال اون نیز از پاییز بود و صورت ماهش، درگیر ربط دایمی مهر و ماهم کرد، و به هر حال تر، تولدش مبارک.
  • ۹۷/۰۸/۰۲
  • مهر ارسنج